Brus

Tvar brusu je první vlastností, kterou popisujeme. V současnosti je nejrozšířenějším brusem kulatý briliantový brus. Má 57 faset (58 pokud má navíc kaletu).

Jeho počátky sahají na konec 19. století, kdy první úspěšné experimenty s tímto typem brusu provedl americký brusič Henry Morse. Precizně byl popsán a matematicky zdůvodněn dalším americkým brusičem Tolkowským v roce 1919.

V současnosti je na trhu i množství efektních brusů dalších tvarů.

brusy2

Hodnocení kvality brusu diamantů probíhá ve třech krocích. Zvlášť se hodnotí proporce, symetrie a kvalita opracování kamene.

Proporce se donedávna (a v mnoha laboratořích i dnes) hodnotily jen jako soubor číselných měření, zahrnující zejména průměr kamene v rundistě, velikost tabulky, celkovou výšku, výšku korunky a úhel hlavních faset korunky, šířku rundisty, hloubku pavilonu a úhel hlavních faset pavilonu a velikost kalety. Naměřené hodnoty se porovnávaly s tabulkami a podle výsledku porovnání byl stanoven stupeň kvality proporcí brusu.

Vzhled diamantu závisí ve velké míře na kvalitě jeho vybroušení. Nový přístup proto namísto číselného hodnocení proporcí brusu diamantů stále více vyhodnocuje to, jak vybroušený kámen působí navenek. Nejdůležitějšími hodnocenými parametry jsou:

  • brilance (hodnotí množství odraženého bílého světla z vybroušeného kamene)
  • oheň (vyjadřuje spektrální barvy, do kterých se rozkládá světlo vycházející z vybroušeného kamene)
  • jiskra (znamená stupeň hry barev při pohybu vybroušeným kamenem nebo při pohybu hlavy pozorovatele)

Faktory určující stupeň symetrie brusu jsou zejména pozice tabulky a kalety ve středu brusu, stejnoměrná velikost, pravidelnost a souměrnost faset, rundisty a kalety. Kvalita opracování má nejčastěji se vyskytující vady – nerovný nebo spálený povrch faset, rýhy na fasetách, abraze na hranách, na povrchu viditelné linie srůstu původních krystalů, různá poškození hran, ploch nebo špičky (kalety) pavilonu.

Nejkvalitněji provedený brus může mít efekt srdce a šípy. Diamant vybroušený ideálním brusem nejlepším možným způsobem kombinuje vliv jednotlivých parametrů na konečný vzhled kamene. Kámen je živý a jiskřivý, upoutá na první pohled.

Výhody ideálního brusu:

  • vynikající vzhled daný ideální kombinací brilance, ohně a jiskření při pohybu kamenem
  • má nižší karátovou hmotnost (a tedy levnější) než většina „normálně“ broušených kamenů, protože přísné požadavky na přesnost parametrů brusu zcela vylučují broušení „na výtěžek“
  • snadné párování, protože požadavek na přesné parametry kamenů zabezpečuje vysokou podobnost vnějšího vzhledu

Komentáře nejsou povoleny.